Ispis na Javi, 1. dio

Prethodna 1 2 Stranica 2 Stranica 2 od 2

Modeli prikazivanja

U Javi postoje dva modela ispisa: Printableposlovi i Pageableposlovi.

Printables

Printableposlovi su jednostavniji od dva modela ispisa. Ovaj model koristi samo jedan PagePainterza cijeli dokument. Stranice se generiraju u slijedu, počevši od stranice nula. Kada se ispiše zadnja stranica, PagePaintermorate vratiti NO_SUCH_PAGEvrijednost. Podsistem ispisa uvijek će zahtijevati da aplikacija generira stranice u nizu. Na primjer, ako se od vaše aplikacije zatraži da prikaže stranice od pet do sedam, ispisni podsistem tražit će sve stranice do sedme stranice, ali ispisat će samo stranice pet, šest i sedam. Ako vaša aplikacija prikazuje dijaloški okvir za ispis, ukupan broj stranica za ispis neće se prikazati jer je nemoguće unaprijed znati broj stranica u dokumentu pomoću ovog modela.

Pageables

Pageableposlovi nude veću fleksibilnost od Printableposlova, jer svaka stranica u Pageableposlu može imati drugačiji izgled. Pageableposlovi se najčešće koriste sa Books, zbirkom stranica koje mogu imati različite formate. Objasnit ću Bookrazred za trenutak.

PageablePosao ima sljedeće karakteristike:

 • Svaka stranica može imati svog slikara. Na primjer, mogli biste implementirati slikara za ispis naslovne stranice, drugog slikara za ispis sadržaja, a trećeg za ispis cijelog dokumenta.
 • Za svaku stranicu u knjizi možete postaviti drugačiji format stranice. U Pageableposlu možete miješati portretne i pejzažne stranice.
 • Podsistem za ispis može tražiti od vaše aplikacije da stranice ispisuje u nizu, a neke stranice mogu se preskočiti ako je potrebno. Opet, ne morate se brinuti oko toga sve dok na zahtjev možete dostaviti bilo koju stranicu u dokumentu.
 • PageablePosao ne treba znati koliko su stranice u dokumentu.

Knjige

Također je nova verzija od verzije 1.2 Book. Ova klasa omogućuje vam stvaranje dokumenata s više stranica. Svaka stranica može imati svoj format i svog slikara, pružajući vam fleksibilnost za izradu sofisticiranih dokumenata. Budući da Bookklasa implementira Pageablesučelje, mogli biste implementirati vlastitu Bookklasu kada u ponuđenoj Bookklasi nedostaju značajke koje su vam potrebne.

BookKlasa predstavlja zbirku stranica. Prilikom prvog stvaranja Bookobjekt je prazan. Da biste dodali stranice, jednostavno koristite jednu od dvije append()metode (za više detalja pogledajte moje objašnjenje ove klase u odjeljku API-ja). Parametri ove metode su PageFormatobjekt koji definira fizičke karakteristike stranice i PagePainterobjekt koji implementira Printablesučelje. Ako ne znate broj stranica u dokumentu, jednostavno prenesite UNKNOWN_NUMBER_OF_PAGESvrijednost append()metodi. Sustav pisača automatski će pronaći broj stranica pozivanjem svih slikara stranica u knjizi dok ne dobije NO_SUCH_PAGEvrijednost.

Definicija API-ja

U ovom će se dijelu naći teorija i praksa. U prethodnim odjeljcima saznali smo o strukturi stranice, mjernim jedinicama i modelima prikazivanja. U ovom ćemo odjeljku pogledati Java API za ispis.

Sve klase potrebne za ispis nalaze se u java.awt.printpaketu koji se sastoji od tri sučelja i četiri klase. Sljedeće tablice definiraju klase i sučelja paketa za ispis.

Ime Tip Opis
Paper Razred Ova klasa definira fizičke karakteristike stranice.
PageFormat Razred PageFormatdefinira veličinu i orijentaciju stranice. Također definira što Paperkoristiti prilikom prikazivanja stranice.
PrinterJob Razred

Ova klasa upravlja zadatkom ispisa. Njegove odgovornosti uključuju stvaranje zadatka za ispis, prikazivanje dijaloškog okvira za ispis kada je to potrebno i ispis dokumenta.

Book Razred

Bookpredstavlja dokument. BookObjekt djeluje kao skup stranica. Stranice uključene u limenku Bookmogu imati identične ili različite formate i mogu koristiti različite slikare.

Pageable Sučelje PageableImplementacija predstavlja skup stranica za ispis. PageablePredmet vraća ukupan broj stranica u setu, kao i PageFormati Printableza određeno stranici. BookKlasa implementira ovo sučelje.
Printable Sučelje Slikar stranica mora implementirati Printablesučelje. Postoji samo jedan način u ovom sučelju print().
PrinterGraphics Sučelje GraphicsObjekt implementira ovo sučelje. PrinterGraphicspruža getPrinterJob()metodu za dobivanje zadatka pisača koji je pokrenuo postupak ispisa.

Pageable sučelje

PageableSučelje uključuje tri načina:

Naziv metode Opis
int getNumberOfPages() Vraća broj stranica u dokumentu.
PageFormat getPageFormat(int pageIndex) Vraća stranice PageFormatonako kako ih je odredio pageIndex.
Printable getPrintable(int pageIndex) Vraća Printableinstancu odgovornu za prikazivanje stranice koju je odredio pageIndex.

Sučelje za ispis

PrintableSučelje ima jednu metodu i dvije vrijednosti:

Ime Tip Opis
int print(Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) Metoda

Zahtijeva da grafička obrada koja koristi zadani format stranice generira navedenu stranicu.

NO_SUCH_PAGE Vrijednost Ovo je konstanta. Vratite ovu vrijednost kako biste naznačili da više nema stranica za ispis.
PAGE_EXISTS Vrijednost The print()metoda vraća PAGE_EXISTS. Označava da je stranica koja je proslijeđena kao parametar print()prikazana i da postoji.

Svaki slikar stranica mora implementirati Printablesučelje. Budući da postoji samo jedna metoda za implementaciju, stvaranje slikara stranica može se činiti lakim. Međutim, imajte na umu da vaš kôd mora biti sposoban prikazati bilo koju stranicu u nizu ili izvan njega.

Postoje tri parametra print(), uključujući Graphics, koja je ista klasa koja se koristi za crtanje na ekranu. Budući da Graphicsklasa implementira PrinterGraphicsučelje, možete dobiti onaj PrinterJobkoji je pokrenuo ovaj zadatak ispisa. Ako je izgled stranice složen i zahtijeva neke napredne značajke crtanja, Graphicsparametar možete prebaciti na Graphics2Dobjekt. Tada ćete imati pristup potpunom Java 2D API-ju.

Before you start using the Graphics object, note that the coordinates are not translated to the top left corner of the printable area. Refer to Figure 3 to find the location of the default origin.

(0, 0) appears at the top left corner of the printer margins. To print a 1-by-1-inch rectangle, 1 inch from both top and left margins, you would use the following code:

1: public int print (Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) { 2: Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) graphics; 3: Rectangle2D.Double rectangle = new Rectangle2D.Double (); 4: rectangle.setRect (pageFormat.getImageableX () + 72, 5: pageFormat.getImageableY () + 72, 6: 72, 7: 72); 8: graphics2D.draw (rectangle); 9: return (PAGE_EXISTS); }

From the previous example, we see that we must manually translate the origin of the rectangle so that it prints at the top of the printable area as in Figure 1. To simplify the code, we could translate the coordinates once and use (0, 0) as the origin of the printable area. By modifying the previous example, we get:

1: public int print (Graphics graphics, PageFormat pageFormat, int pageIndex) { 2: Graphics2D graphics2D = (Graphics2D) graphics; 3: graphics2D.translate (pageFormat.getImageableX (), pageFormat.getImageableY ()); 4: Rectangle2D.Double rectangle = new Rectangle2D.Double (); 5: rectangle.setRect (72, 72, 72, 72); 6: graphics2D.draw (rectangle); 7: return (PAGE_EXISTS); 8: }

Using the translate() method in line 3, we can translate the coordinates and set our origin (0, 0) at the top of the printable area. From this point on, our code will be simplified.

PrinterGraphics interface

The PrinterGraphics interface consists of one method:

Method name Description
PrinterJob getPrinterJob() Returns the PrinterJob for this rendering request and is implemented by the Graphics class

Paper class

Eight methods make up the Paper class:

Method name Description
double getHeight() This method returns the page's physical height in points (1 inch = 72 points). For example, if you are printing on a letter-size page, the return value will be 792 points, or 11 inches.
double getImageableHeight() This method returns the page's imageable height. The imageable height is the height of the print area that you may draw on. See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableWidth() This method returns a page's imageable width (the width of the print area that you may draw on). See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableX() This method returns the x origin of the imageable area. Since there is no support for margins, the return value represents the left margin.
double getImageableY() This method returns the y origin of the imageable area. The value returned from this method is equivalent to the top margin.
double getWidth() This method returns the page's physical width in points. If you print on a letter-size paper, the width is 8.5 inches, or 612 points.
void setImageableArea(double x, double y, double width, double height) This method sets the imageable area and specifies the margins on the page. Actually, the API provides no method to set the margins explicitly; you have to calculate them yourself.
void setSize(double width, double height) This method sets the physical page size. To define an 8.5-by-11-inch sheet, you would supply 612 and 792 points. Note that the default size is LETTER.

Before we move on to the next section, remember that the Paper class defines the page's physical characteristics. The PageFormat class represents all the page's characteristics, such as page orientation, size, and the paper type. This class is always passed as a parameter to the Printable interface's print() method. Use Paper to obtain the imageable area location, size, and page orientation along with a transformation matrix.

PageFormat class

The PageFormat consists of 12 methods:

Method name Description
double getHeight() This method returns the page's physical height in points (1 inch = 72 points). If your page measures 8.5 by 11 inches, then the return value will be 792 points, or 11 inches.
double getImageableHeight() This method returns the page's imageable height, which is the height of the print area on which you may draw. See Figure 1 for a graphical view of the imageable area.
double getImageableWidth() This method returns the page's imageable width -- the width of the print area on which you may draw. Figure 1 illustrates a graphical view of the imageable area.
double getImageableX() This method returns the x origin of the imageable area.
double getImageableY() This method returns the imageable area's y origin.
double getWidth() This method returns the page's physical width in points. If you print on letter-sized paper, the width is 8.5 inches, or 612 points.
double getHeight() This method returns the page's physical height in points. For example, letter-sized paper is 11 inches in height, or 792 points.
double[] getMatrix() This method returns a transformation matrix that translates user space into the requested page orientation. The return value is in the format required by the AffineTransform constructor.
int getOrientation() This method returns the orientation of the page as either PORTRAIT or LANDSCAPE.
void setOrientation(int orientation) This method sets the orientation of the page, using the constants PORTRAIT and LANDSCAPE.
Paper getPaper() This method returns the Paper object associated with the page format. Refer to the previous section for a description of the Paper class.
void setPaper(Paper paper) This method sets the Paper object that will be used by the PageFormat class. PageFormat must have access to the physical page characteristics to complete this task.

This concludes the description of the page classes. The next class that we will study is the PrinterJob.

PrinterJob class

The PrinterJob class controls the printing process. It can both instantiate and control a print job. Below you will find a definition of the class:

Method name Description
abstract void cancel() This method cancels the current print job. You can validate the cancellation with the isCancel() method.
abstract boolean isCancelled() This method returns true if the job is cancelled.
PageFormat defaultPage() This method returns the default page format for the PrinterJob.
abstract PageFormat defaultPage(PageFormat page) This method clones the PageFormat passed in parameters and modifies the clone to create the default PageFormat.
abstract int getCopies() This method returns the number of copies that the print job will print.
abstract void setCopies(int copies) This method sets the number of copies that the job will print. Note that if you show a print dialog box, users can alter the number of copies (see the pageDialog method).
abstract String getJobName() This method returns the job name.
static PrinterJob getPrinterJob() This method creates and returns a new PrinterJob.
abstract String getUserName() This method returns the user name associated with the print job.
abstract PageFormat pageDialog(PageFormat page) This method displays a dialog that allows the user to modify the PageFormat. The PageFormat, passed in parameters, sets the fields of the dialog. If the user cancels the dialog, then the original PageFormat will be returned. But if the user accepts the parameters, then a new PageFormat will be created and returned. Since it will not show the same parameters on all operating systems, you must be careful when using the pageDialog.
abstract void setPageable(Pageable document) This method queries the document to obtain the total number of pages. The Pageable will also return the PageFormat and the Printable object for each page. See the definition of the Pageable interface for more information.
abstract void setPrintable(Printable painter) This method sets the Painter object that will render the pages to be printed. A Painter object is an object that implements the Printable class and its print() method.
abstract void setPrintable(Printable painter, PageFormat format) This method completes the same tasks as abstract void setPrintable(Printable painter), except that you supply the PageFormat that the Painter will use. As indicated in the definition of the Printable interface, the print() method passes a PageFormat object as the first parameter.
abstract void print() This method prints the document. It actually calls the print() method of the Painter previously assigned to this print job.
abstract void setJobName(String jobName) This method sets the name of the print job.
abstract boolean printDialog() This method displays a print dialog box that allows the user to change the print parameters. Note that this interaction's result will not be returned to your program. Instead, it will be passed to the peer operating system.
abstract PageFormat validatePage(PageFormat page) This method will validate the PageFormat passed in parameters. If the printer cannot use the PageFormat that you supplied, then a new one that conforms to the printer will be returned.

Book class

Seven methods make up the Book class:

>

Method name Description
void append(Printable painter, PageFormat page) This method appends a page to the Book. The painter and the PageFormat for that page are passed in parameters.
void append(Printable painter, PageFormat page, int numPages) This method completes the same tasks as void append(Printable painter, PageFormat page), except that you specify the number of pages.
int getNumberOfPages() This method returns the number of pages currently in the Book.
PageFormat getPageFormat(int pageIndex) This method returns the PageFormat object for a given page.
Printable getPrintable(int pageIndex) This method returns the painter for a given page.
void setPage(int pageIndex, Printable painter, PageFormat page) This method sets the painter and the PageFormat for a given page already in the book.

The printing recipe

The recipe for printing is very simple. First, create a PrinterJob object:

PrinterJob printJob = PrinterJob.getPrinterJob ();

Next, using the setPrintable() method of the PrinterJob, assign the Painter object to the PrinterJob. Note that a Painter object is one that implements the Printable interface.

printJob.setPrintable (Painter);

Or you could set the PageFormat along with the Painter :

printJob.setPrintable (Painter, pageFormat);

Finally, the Painter object must implement the print() method:

public int print (Graphics g, PageFormat pageFormat, int page)

Here the first parameter is the graphics handle that you will use to render the page, the pageFormat is the format that will be used for the current page, and the last parameter is the page number that must be rendered.

That's all there is to it -- for simple printing, that is.

Introduction to the framework

The print framework that we will build in this series will be completely independent of the Java printing API. It will allow for greater flexibility in producing different outputs. Its structure will allow you to create documents, pages, and print objects. You will be able to add print objects to a page while adding pages to a document. By using this structure, you will be able to easily implement export features to PDF or HTML files, or print directly to the printer using the print API. But the main goal of the framework is to simplify the creation of printed documents. When you print using the print API, you only end up with a graphic canvas to draw on. It fails to address the concepts of paragraphs, images, drawings, graphics, tables, or running headers and footers. Because you must compute the (x, y) origin, the width and height of the printable area, setting margins is a chore. Our print framework will address all of these weaknesses.

Conclusion

We covered a lot of ground in this first part. We looked at measurement units, the structure of page, the two rendering models (Pageable and Printable), and Books, and we concluded with a detailed explanation of the printing API. Next month, we'll focus primarily on code, as we will be putting everything into practice. We will also look at the issues that arise when printing on multiple platforms. Looking ahead to Part 3, I will explain in detail the design and implementation of the framework.

Jean-Pierre Dube neovisni je Java savjetnik. Osnovao je Infocom 1988. godine. Od tada je Infocom razvio prilagođene aplikacije na poljima, uključujući proizvodnju, upravljanje dokumentima i upravljanje velikim elektroenergetskim vodovima. Jean-Pierre ima veliko iskustvo programiranja na C, Visual Basic i Javi; potonji je sada primarni jezik za sve nove projekte. Ovu seriju posvećuje majci koja je preminula dok je pisao ovaj članak.

Saznajte više o ovoj temi

 • "Ispis na Javi", Jean-Pierre Dubé ( JavaWorld )
 • 1. dio: Upoznajte se s Java modelom ispisa (20. listopada 2000.)
 • 2. dio: Ispišite svoju prvu stranicu i prikažite složene dokumente (1. prosinca 2000.)
 • Dio 3: Jean-Pierre Dubé predstavlja okvir za ispis koji radi povrh Java Print API-ja (5. siječnja 2001.)
 • Part 4: Code the print framework
 • (February 2, 2001)
 • Part 5: Discover the print framework's support classes
 • (March 2, 2001)
 • You will find tons of books covering Java AWT, but none will cover this subject to the extent of this book. If you're writing GUIs, you must have this book next to your computer: Graphic Java 2, Mastering The JFCAWT, Volume 1, David M. Geary (Prentice Hall, 1998)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130796662/javaworld

 • This book was helpful when Java 1.1 came out, and was the first to talk about printing in Java: Migrating from Java 1.0 to Java 1.1, Daniel I. Joshi and Pavel A. Vorobiev (Ventana Communications Group, 1997)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/1566046866/javaworld

 • Vjerojatno najbolja knjiga o Javi 2D, ova knjiga pokriva sve aspekte 2D API-ja i također pruža Graphicsokvir za napredne 2D kompozicije: Java 2D API Graphics, Vincent J. Hardy (Prentice Hall, 1999)

  //www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130142662/javaworld

 • Izvrstan uvod u Java 2D API "Početak rada s Javom 2D", Bill Day ( JavaWorld, srpanj 1998)

  //www.javaworld.com/javaworld/jw-07-1998/jw-07-media.html

Ovu priču "Ispis na Javi, 1. dio" izvorno je objavio JavaWorld.