Kako koristiti Java generike kako bi se izbjegle ClassCastExceptions

Java 5 donijela je generike na jezik Java. U ovom članku upoznajem vas s generičkim lijekovima i raspravljam o generičkim vrstama, generičkim metodama, generičkim lijekovima i zaključivanju tipova, kontroverzama oko generičkih lijekova i generičkim i onečišćenjima gomile.

preuzimanje Preuzmite kod Preuzmite izvorni kod za primjere u ovom vodiču za Java 101. Stvorio Jeff Friesen za JavaWorld.

Što su generički lijekovi?

Generički su skup srodnih jezičnih značajki koje omogućuju tipovima ili metodama da rade na objektima različitih vrsta, a istovremeno pružaju sigurnost tipa kompajliranja. Generičke značajke rješavaju problem java.lang.ClassCastExceptionbacanja u vrijeme izvođenja, koje su rezultat koda koji nije siguran za tip (tj. Lijevanje objekata s njihovih trenutnih tipova na nekompatibilne tipove).

Generički i Java Zbirka okvira

Generički se lijekovi široko koriste u okviru Java Collections Framework (službeno predstavljen u budućim člancima o Javi 101 ), ali za njega nisu ekskluzivni. Generički lijekovi su također korišteni u drugim dijelovima Java standardne klase knjižnica, uključujući java.lang.Class, java.lang.Comparable, java.lang.ThreadLocal, i java.lang.ref.WeakReference.

Razmotrite sljedeći fragment koda, koji pokazuje nedostatak sigurnosti tipa (u kontekstu java.util.LinkedListklase Java Collections Framework ) koji je bio uobičajen u Java kodu prije uvođenja generičkih podataka:

Popis doubleList = novi LinkedList (); doubleList.add (novi Double (3.5)); Double d = (Double) doubleList.iterator (). Next ();

Iako je cilj gornjeg programa pohraniti samo java.lang.Doublepredmete na popis, ništa ne sprječava pohranu drugih vrsta objekata. Na primjer, možete odrediti doubleList.add("Hello");da dodate java.lang.Stringobjekt. Međutim, prilikom spremanja druge vrste objekta, (Double)operater lijevanja završne linije uzrokuje ClassCastExceptionbacanje kada se suoči s ne- Doubleobjektom.

Budući da se taj nedostatak sigurnosti tipa otkriva tek tijekom izvođenja, programer možda nije svjestan problema, a prepušta klijentu (umjesto kompajleru) da ga otkrije. Generički podaci pomažu prevoditelju da upozori programera na problem spremanja objekta s netipom Doublena popis dopuštajući programeru da označi popis kao da sadrži samo Doubleobjekte. Ova pomoć prikazana je u nastavku:

Popis doubleList = novi LinkedList (); doubleList.add (novi Double (3.5)); Dvostruki d = doubleList.iterator (). Next ();

Listsada glasi " Listod Double". Listje generičko sučelje, izraženo kao List, koje uzima Doubleargument tipa, koji je također naveden pri stvaranju stvarnog objekta. Kompajler sada može nametnuti ispravnost tipa prilikom dodavanja objekta na popis - na primjer, popis može pohraniti Double samo vrijednosti. Ovim izvršenjem uklanja se potreba za (Double)glumačkom postavom.

Otkrivanje generičkih tipova

Generički tip je klasa ili sučelje koje uvodi skup parametriziranoj vrsta putem formalnog popisa vrsta parametra , a to je popis odvojenih zarezom tipa imena parametara između para zagrada. Generički tipovi pridržavaju se sljedeće sintakse:

identifikator klase < formalTypeParameterList > {// tijelo tijela} identifikator sučelja < formalTypeParameterList > {// tijelo sučelja}

Okvir Java Collections nudi mnogo primjera generičkih tipova i njihovih popisa parametara (a na njih se pozivam u ovom članku). Na primjer, java.util.Setje generički tip,   njegov je formalni popis parametara tipa i parametar E je osamljenog tipa. Drugi je primjer  java.util.Map.

Konvencija o imenovanju parametara tipa Java

Konvencija Java programiranja nalaže da imena parametara tipa budu pojedinačna velika slova, kao što su Eelement, Kključ, Vvrijednost i Ttip. Ako je moguće, izbjegavajte koristiti besmisleno ime poput P- java.util.Listznači popis elemenata, ali što biste mogli podrazumijevatiList

A parameterized type is a generic type instance where the generic type’s type parameters are replaced with actual type arguments (type names). For example, Set is a parameterized type where String is the actual type argument replacing type parameter E.

The Java language supports the following kinds of actual type arguments:

 • Concrete type: A class or other reference type name is passed to the type parameter. For example, in List, Animal is passed to E.
 • Concrete parameterized type: A parameterized type name is passed to the type parameter. For example, in Set , List is passed to E.
 • Array type: An array is passed to the type parameter. For example, in Map, String is passed to K and String[] is passed to V.
 • Type parameter: A type parameter is passed to the type parameter. For example, in class Container { Set elements; }, E is passed to E.
 • Wildcard: The question mark (?) is passed to the type parameter. For example, in Class, ? is passed to T.

Each generic type implies the existence of a raw type, which is a generic type without a formal type parameter list. For example, Class is the raw type for Class. Unlike generic types, raw types can be used with any kind of object.

Declaring and using generic types in Java

Declaring a generic type involves specifying a formal type parameter list and accessing these type parameters throughout its implementation. Using the generic type involves passing actual type arguments to its type parameters when instantiating the generic type. See Listing 1.

Listing 1:GenDemo.java (version 1)

class Container { private E[] elements; private int index; Container(int size) { elements = (E[]) new Object[size]; index = 0; } void add(E element) { elements[index++] = element; } E get(int index) { return elements[index]; } int size() { return index; } } public class GenDemo { public static void main(String[] args) { Container con = new Container(5); con.add("North"); con.add("South"); con.add("East"); con.add("West"); for (int i = 0; i < con.size(); i++) System.out.println(con.get(i)); } }

Listing 1 demonstrates generic type declaration and usage in the context of a simple container type that stores objects of the appropriate argument type. To keep the code simple, I’ve omitted error checking.

The Container class declares itself to be a generic type by specifying the formal type parameter list. Type parameter E is used to identify the type of stored elements, the element to be added to the internal array, and the return type when retrieving an element.

The Container(int size) constructor creates the array via elements = (E[]) new Object[size];. If you’re wondering why I didn’t specify elements = new E[size];, the reason is that it isn’t possible. Doing so could lead to a ClassCastException.

Compile Listing 1 (javac GenDemo.java). The (E[]) cast causes the compiler to output a warning about the cast being unchecked. It flags the possibility that downcasting from Object[] to E[] might violate type safety because Object[] can store any type of object.

Note, however, that there is no way to violate type safety in this example. It’s simply not possible to store a non-E object in the internal array. Prefixing the Container(int size) constructor with @SuppressWarnings("unchecked") would suppress this warning message.

Execute java GenDemo to run this application. You should observe the following output:

North South East West

Bounding type parameters in Java

The E in Set is an example of an unbounded type parameter because you can pass any actual type argument to E. For example, you can specify Set, Set, or Set.

Sometimes you’ll want to restrict the types of actual type arguments that can be passed to a type parameter. For example, perhaps you want to restrict a type parameter to accept only Employee and its subclasses.

You can limit a type parameter by specifying an upper bound, which is a type that serves as the upper limit on the types that can be passed as actual type arguments. Specify the upper bound by using the reserved word extends followed by the upper bound’s type name.

For example, class Employees restricts the types that can be passed to Employees to Employee or a subclass (e.g., Accountant). Specifying new Employees would be legal, whereas new Employees would be illegal.

You can assign more than one upper bound to a type parameter. However, the first bound must always be a class, and the additional bounds must always be interfaces. Each bound is separated from its predecessor by an ampersand (&). Check out Listing 2.

Listing 2: GenDemo.java (version 2)

import java.math.BigDecimal; import java.util.Arrays; abstract class Employee { private BigDecimal hourlySalary; private String name; Employee(String name, BigDecimal hourlySalary) { this.name = name; this.hourlySalary = hourlySalary; } public BigDecimal getHourlySalary() { return hourlySalary; } public String getName() { return name; } public String toString() { return name + ": " + hourlySalary.toString(); } } class Accountant extends Employee implements Comparable { Accountant(String name, BigDecimal hourlySalary) { super(name, hourlySalary); } public int compareTo(Accountant acct) { return getHourlySalary().compareTo(acct.getHourlySalary()); } } class SortedEmployees
  
   { private E[] employees; private int index; @SuppressWarnings("unchecked") SortedEmployees(int size) { employees = (E[]) new Employee[size]; int index = 0; } void add(E emp) { employees[index++] = emp; Arrays.sort(employees, 0, index); } E get(int index) { return employees[index]; } int size() { return index; } } public class GenDemo { public static void main(String[] args) { SortedEmployees se = new SortedEmployees(10); se.add(new Accountant("John Doe", new BigDecimal("35.40"))); se.add(new Accountant("George Smith", new BigDecimal("15.20"))); se.add(new Accountant("Jane Jones", new BigDecimal("25.60"))); for (int i = 0; i < se.size(); i++) System.out.println(se.get(i)); } }
  

Listing 2’s Employee class abstracts the concept of an employee that receives an hourly wage. This class is subclassed by Accountant, which also implements Comparable to indicate that Accountants can be compared according to their natural order, which happens to be hourly wage in this example.

The java.lang.Comparable interface is declared as a generic type with a single type parameter named T. This interface provides an int compareTo(T o) method that compares the current object with the argument (of type T), returning a negative integer, zero, or a positive integer as this object is less than, equal to, or greater than the specified object.

The SortedEmployees class lets you store Employee subclass instances that implement Comparable in an internal array. This array is sorted (via the java.util.Arrays class’s void sort(Object[] a, int fromIndex, int toIndex) class method) in ascending order of the hourly wage after an Employee subclass instance is added.

Compile Listing 2 (javac GenDemo.java) and run the application (java GenDemo). You should observe the following output:

George Smith: 15.20 Jane Jones: 25.60 John Doe: 35.40

Lower bounds and generic type parameters

You cannot specify a lower bound for a generic type parameter. To understand why I recommend reading Angelika Langer’s Java Generics FAQs on the topic of lower bounds, which she says “would be confusing and not particularly helpful.”

Considering wildcards

Let’s say you want to print out a list of objects, regardless of whether these objects are strings, employees, shapes, or some other type. Your first attempt might look like what’s shown in Listing 3.

Listing 3: GenDemo.java (version 3)

import java.util.ArrayList; import java.util.Iterator; import java.util.List; public class GenDemo { public static void main(String[] args) { List directions = new ArrayList(); directions.add("north"); directions.add("south"); directions.add("east"); directions.add("west"); printList(directions); List grades = new ArrayList(); grades.add(new Integer(98)); grades.add(new Integer(63)); grades.add(new Integer(87)); printList(grades); } static void printList(List list) { Iterator iter = list.iterator(); while (iter.hasNext()) System.out.println(iter.next()); } }

It seems logical that a list of strings or a list of integers is a subtype of a list of objects, yet the compiler complains when you attempt to compile this listing. Specifically, it tells you that a list-of-string cannot be converted to a list-of-object, and similarly for a list-of-integer.

The error message you've received is related to the fundamental rule of generics: