Izjava o odricanju odgovornosti za softver

Tražio sam lijepu izjavu o odricanju odgovornosti za svoj softver za bijele kuniće i našao sam ovaj tekst: Ovaj SOFTVERSKI PROIZVOD pruža dobavljač "kakav jest" i "sa svim greškama". DOBAVITELJ ne daje nikakve izjave ili jamstva bilo koje vrste u vezi sa sigurnošću, prikladnošću, nedostatkom virusa, netočnostima, tiskarskim pogreškama ili drugim štetnim komponentama ovog SOFTVERSKOG PROIZVODA. Upotreba bilo kojeg softvera ima svojstvene opasnosti, a vi ste jedini odgovorni za utvrđivanje je li ovaj PROGRAMSKI PROIZVOD kompatibilan s vašom opremom i ostalim softverom instaliranim na vašoj opremi. Vi ste također isključivo odgovorni za zaštitu svoje opreme i izradu sigurnosnih kopija svojih podataka, a DOBAVITELJ neće biti odgovoran za bilo kakvu štetu koju biste mogli pretrpjeti u vezi s korištenjem, preinakom,ili distribuciju ovog SOFTVERSKOG PROIZVODA.(preuzeto sa: www.deq.louisiana.gov) ako netko zna za bolju generičku izjavu o odricanju odgovornosti za softver, zaista bih cijenio savjet. giladmanor.com

Ovu priču, "Izjava o odricanju odgovornosti za softver" izvorno je objavio JavaWorld.